Oversætter… Oversætter…

Svensk Engelsk Lexikon

- Gratis översättning

Beta! Lost in translation

Svensk Engelsk Lexikon

Svensk Engelsk Lexikon är möjligtvis inte den korrekta stavningen utan de flesta skulle nog välja att skriva svensk-engelskt lexikon eller kanske Svenskt Engelskt Lexikon men det absolut mest rätta skulle vara svenskt-engelskt lexikon då lexikon faktiskt är ett "det" ord och inte "den". Vem säger "en lexikon"? Det finns säkert en mängd med personer som säger "en lexikon" men är det verkligen rätt? Hur låter "ett lexikon"? Varför använda Svensk Engelsk Lexikon? Svensk Engelsk Lexikon - Vi hör dig!

Översätt från Svensk / Swedish:
Översätt från Engelsk / English: